Продукти на нанотехнологията за производството, търговията и сферата на услугите – нанопродукти за почистване и запечатване на повърхнини – Търговия на едро

Запечатка
Пластмаси
Дърво и камък
Кораби / лодки
Текстил & кожа
Нано мулти пяна
Фасадни прозорци
Стъкло и керамика
Керамични плотове
Бетонови и каменни подове
Джанти – от алуминий и стоманa
Автомобилни лакови бои
Автомобилни стъкла
Хромова и неръждаема стомана

Против изпотяване
Стъкло
Пластмаса
Защита за очила 3 плюс

Антистатик
Ламинат
Мебелна политура

Почистващи препарати
Прозорци
Пластмаса
Климатици
Дърво и камък
Текстил и кожа
Авто-универсал
Санитарен фаянс
Керамични плотове
Стъкло и керамика
Автомобилни стъкла
Силно почистващ-брутал
Неръждаема стомана
Килими и тапицерии
Джанти – от алумини и стомана
 FAQ´s – най-често задаваните въпроси по темата нанотехнология

Тук Вие ще намерите най-често задаваните въпроси по темата нанотехнология.

Запечатка за пластмаса
Запечатка за дърво и камък
Запечатка с нано мулти пяна
Запечатка за текстил и кожа
Запечатка за автомобилен лак
Запечатка за автомобилно стъкло

Запечатка за фасадни прозорци
Запечатка за стъкло и керамика
Запечатка за бетонови и каменни подове
Запечатка за хромова и неръждаема стомана
Запечатка на джанти (от алуминий и стомана)
Нанотехнология – общи понятия

 FAQ´s – нанотехнология-запечатки

 1. Вредно ли е нанопокритието за кожата ?
 2. Какво представлява нанотехнологията ?
 3. Вредят ли на здравето нанопродуктите ?
 4. Може ли да се премахне едно нанопокритие ?
 5. Колко дълго издържат продуктите на Percenta ?
 6. Има ли различни начини за нанасяне на запечатки ?
 7. Какво да се направи, ако запечатката се повреди ?
 8. Предотвратява ли се поникването на растителност ?
 9. Как се държи запечатаната повърхност при студ и горещина ?
 10. Как могат да се отстранят петна, появили се върху повърхността ?
 11. Какво да се прави, ако отперлващият ефект се е загубил или намалил ?
 12. Отделят ли нанопродуктите на Percenta вредни вещества във въздуха ?
 13. Може ли да се запечата през зимата повърхност, която се намира на открито ?
 14. Как да се запечатват големи повърхности – на ръка или с пулверизиращ пистолет ?

Въпрос:
Вредно ли е нанопокритието за кожата ?

Отговор:
Нанопокритието беше тествано от независим институт за безопасни хранителни продукти според закона и бе класифицирано като безопасно.

Up


Въпрос:
Какво представлява нанотехнологията ?

Отговор:
Понятието "Нано" произлиза от гръцки, както и от латински и означава "джудже". Понятието между другото намира приложение и като означение на една милиардна част. Така например в метричната система една милиардна част от метъра се дефинира като 1 нанометър т.е. 1nm / 10-9m , съответно като една милионна част от милиметъра.


Един елемент на наноструктурата се отнася по големина към големината на футболна топка така, както футболната топка се отнася към земното кълбо.

Нанотехнологията в голямата си част се базира на супрамолекулярната химия, която се занимава със синтеза и молекулярното управление на комплексните, високомолекулярни агрегати. Надяваме се на полезни приложения в областта на роботиката, сензорната техника, в областта на процесорите, биотехнологиите и медицината. Нанотехнологията се занимава с микроскопични структури.

Предмет на нанотехнологията е целенасоченото изграждане на най-малките структурни единици и частици от модула на периодичната система на елементите, за да се получат материали с нови свойства, да създава много малки машини и цели системи. Нанотехнологията открива напълно нови възможности за приложение, като например революционни промени в свойствата на материалите със запечатаните повърхнини.

Up


Въпрос:
Вредят ли на здравето нанопродуктите ?

Отговор:
При правилна обработка, съгласно указанията за употреба и след втвърдяването му, нанопокритието не вреди на здравето.

Up


Въпрос:
Може ли да се премахне едно нанопокритие ?

Отговор:
Да, всички продукти могат да бъдат премахнати чрез механично триене. Специално при запечатката за бетонови и каменни подове, това е доста трудно.

Up


Въпрос:
Колко дълго издържат продуктите на Percenta ?

Отговор:
Това зависи винаги от запечатаните повърхности. За допълнителна информация отидете на линка “Какво трябва да знаем”.

Up


Въпрос:
Има ли различни начини за нанасяне на запечатки ?

Отговор:
Да, но това зависи преди всичко от повърхнините, които ще се запечатват. Някои продукти могат да се нанасят и полират на ръка, да се потапят или да се нанасят с четка (например запечатката за автомобилно стъкло, нано мулти пяната). Други могат да бъдат впръсквани с помощта на аерозолни препарати (например запечатката за дърво и камък).

Up


Въпрос:
Какво да се направи, ако запечатката се повреди ?

Отговор:
Повредените места на нанопокритието могат да се поправят без проблеми, като се обработят наново.

Up


Въпрос:
Предотвратява ли се поникването на растителност ?

Отговор:
Поникването на растителност е в зависимост от вида на камъка и от местоположението му. При запечатване поникването на растителност силно намалява или напълно се предотвратява.

Up


Въпрос:
Как се държи запечатаната повърхност при студ и горещина ?

Отговор:
Нанопокритието е абсолютно устойчиво на горещина и студ.

Up


Въпрос:
Как могат да се отстранят петна, появили се върху повърхността ?

Отговор:
При еднократно или многократно измиване с вода могат да се отстранят петна, които са се появили непосредствено след запечатката и последващото изсъхване.

Up


Въпрос:
Какво да се прави, ако отперлващият ефект се е загубил или намалил ?

Отговор:
След многократно измиване може да стане така, че отперлващият ефект при текстила да намалее. В този случай текстилът може да се запечата отново. Понякога обаче причината за това може да са остатъците от перилни препарати в текстила, така че остатъците (тензидите) да пречат на отперлващия ефект. Ако платът след покритие се обработи с киселина, отперлващият ефект също изчезва, въпреки това защитата на влакната остава запазена. След повторно изплакване с чиста вода и последващо изсушаване, отперлващият ефект ще се възстанови.

Моля вземете под внимание, че текстилът, който съдържа остатъци от тензиди след последното пране, трябва да бъде запечатан едва след като тези остатъци бъдат премахнати, изплаквайки го с чиста вода.

Отперлващият ефект може да намалее при всички други запечатки вследствие на замърсяване. В такива случаи просто почистете повърхностите с мек почистващ препарат, след това обилно изплакнете с вода и отперлващият ефект отново ще бъде налице. Ако все пак някога отперлващият ефект не се появи отново, това значи, че трябва отново да направите запечатка.

Up


Въпрос:
Отделят ли нанопродуктите на Percenta вредни вещества във въздуха ?

Отговор:
Не, с изключение на продуктите, които съдържат изопропанол. Изопропанолът е алкохол. Повечето от нашите продукти са разработени на водна основа.

Up


Въпрос:
Може ли да се запечата през зимата повърхност, която се намира на открито ?

Отговор:
Да, ако се гарантира окончателното изсъхване на повърхността при температура над + 4° C.

Up


Въпрос:
Как да се запечатват големи повърхности – на ръка или с пулверизиращ пистолет ?

Отговор:
За да се постигне добро качество на запечатката е все едно дали тя е направена чрез впръскване, втриване, намазване или чрез потапяне. По принцип големината на запечатваната повърхност няма непосредствено значение за използваната техника за нанасяне. В частните домакинства се е утвърдило нанасянето да е чрез впръскване, след което става полиране с полиращите кърпи, които са в комплекта.

Up


Въпрос:
Попадат ли във водата някакви вредни вещества, когато се износват нанопродуктите ?

Отговор:
Не! Поради това нанозапечатката, например за стъкло и керамика е идеална и за аквариуми.

Up


Въпрос:
Може ли да нанасям върху повърхността нанопродукти, когато повърхността е обработена с други продукти ?

Отговор:
Да, но преди това повърхността трябва да бъде основно почистена. Повърхностите, които ще се запечатват трябва да бъдат чисти, сухи и обезмаслени.

Up


Нанотехнология
Ефект на лотоса
Нанотехнология
Начин на действие
Какво трябва да знаем

Търговия на едро
Услуги
Производство
Търговски партньори

Информация
Цени
Собствена търговска марка
FAQ – най-често задавани въпроси

Допълнителна информация
Ние за нас
Downloads
За контакти
Начална страница
Нашите координати
Общи условия на доставка

Защита от пожар
Дърво
Текстил
Синтетика
Хартия/картон

Специални продукти
Нано гъба
Аксесоари
против замръзване
Почистващи кърпи
Добавка за моторното масло
Микрофибърни кърпи
 
 Last Update: 25.07.2024
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions