Продукти на нанотехнологията за производството, търговията и сферата на услугите – нанопродукти за почистване и запечатване на повърхнини – Търговия на едро

 Нанотехнология: цени

Нанотехнология: цениPercenta AG във функцията си на едър доставчик на продукти от областта на химическата нанотехнология, предоставя покупни цени само при представяне на копие от съдебното решение за регистрация на предприемача / фирмата.

В нашите цени са взети под внимание следните разходи:

  • Загуби при разфасоване (2%)
  • Цена нa килограм суровина
  • Механизъм за затваряне
  • Залепване на етикетите
  • Търговски комплект
  • Преопаковане
  • Опаковка
  • Етикети

Моля, посочвайте във Вашето запитване кои именно цени Ви интересуват.

Ако Вие, например, искате да продавате нашите продукти с наши етикети, тези разходи ще се калкулират в цената.

Ако Вие планирате да поставяте сами етикетите на стоката, то тогава отпадат нашите разходи за залепване на етикети.

Ако Вие преработвате продукт непосредствено от 200 – литров IBC контейнер, то отново отпадат допълнителните разходи за разфасовка.

Така ние можем на всеки наш партньор да предложим оптимален избор.

Даже ако Вие отначало просто искате да изпробвате нашите продукти и едва тогава да ги продавате със собствени етикети, на нащите партньори ще им се даде добра търговска отстъпка.

 
 Last Update:
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions