Продукти на нанотехнологията за производството, търговията и сферата на услугите – нанопродукти за почистване и запечатване на повърхнини – Търговия на едро

 Какво трябва да знаем за нанотехнологията -запечатки

Всички наночастици се състоят основно от следните материали:

 • керамика
 • диамант
 • стъкло
 • сребро

Тези материали се съединяват по различен начин в зависимост от повърхността, която ще бъде наноформирана. Носещото вещество е винаги вода или алкохол.

“Наносите” се форматират посредством самоорганизиращите се компоненти против сцеплението, в една невидима бариера, наподобяваща стъкло. Върху запечатваната повърхност остават само “наносите”, докато водата и алкохола напълно се изпаряват.

Всички наночастици са устойчиви на топлина до около 300°C.

Нашите нанозапечатки функционират най-пълноценно върху повърхнините, за които са предназначени.

 • Много продават един продукт за всичко!
 • Много продават по-ранни разработки на нанотехнологиите. Нашите продукти винаги отговарят на последните новости на нанотехнологиите. В момента около 300 продукта се намират в нашите лаборатории с цел разработка и оптимизация.
 • Много от продаваните нанопродукти включват в себе си такива съставки като масло, восък, тефлон и силикон. Те се нанасят на тънък слой на обработваната повърхност и съкращават срока на издържливост на запечатката. Нашите продукти не съдържат никоя от изброените по-горе съставки: силикон, акрил или тефлон.
 • Много от нанопродуктите, за разлика от нашите, не са активно дишащи. Ако едно нанопокритие не е активно дишащо, то под запечатката може бързо да се появи плесен.

Колко дълго издържа нанопокритието ?

Издържливостта на нанопокритието зависи от различни фактори:

Действието на нашите продукти много зависи от предварителното почистване на подлежащите на обработка повърхности.

 • Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена!
 • Върху тензиди, мазнини и масло защитното нанопокритие не може да бъде нанесено!
 • Да не се прави предварително почистване, използвайки спирт, тъй като той пречи на образуването на безупречно нанопокритие!

Времето, необходимо за втвърдяване на нанопокритието на една или друга повърхност може да варира в зависимост както от материала, който е подложен на обработка, така и от климатичните условия. Качественото и дългосрочно покритие е възможно само при условие, че наночастиците са се свързали напълно с молекулите на повърхността на материала. Затова при използване на нанопродуктите непременно спазвайте инструкцията за употребата им. Термичното въздействие, например увеличава живота на нанопокритието.

Тъй като ние предлагаме специално покритие за всяка една повърхност, много е важно да се запечатва само повърхността, за която е предназначен съответният продукт. Съставът на продукта варира в зависимост от вида на повърхността, която подлежи на нанообработка. Например в един нанопродукт може да се съдържат повече наночастици от керамика – в случая с продукта за бетонови и каменни подове и естествен камък, но когато става въпрос за продукт за автомобилни стъкла – наночастиците от стъкло са повече. Както бе споменато по-горе, ние не предлагаме един продукт за всички повърхности.

След като повърхностите са обработени с нанопродуктите, молим Ви да не продължавате да ги почиствате както сте правили до сега, с агресивни почистващи средства, а само с вода или с нашите несъдържащи тензидни съединения почистващи препарати.

Много наши търговски партньори споделят, че техни клиенти след обработка на повърхнините със съответните продукти продължават да използват почистващи препарати, съдържащи тензидни съединения. Като резултат, по техните думи, “ нано ефектът” след кратко време изчезвал. В действителност тензидите не “измиват” , а по-скоро “залепват “ наночастиците.

Нашият съвет при подобни случаи е: Почистете повърхността с малко спирт или я изтрийте внимателно с предварително намокрената с вода нано гъба. Това трябва да е достатъчно да се освежи нанопокритието.

За да нямате в бъдеще проблеми от този вид използвайте нашите почистващи препарати, които не съдържат тензиди.

Ако спазвате тези препоръки, нанопокритието ще Ви служи дълго време:

 • Джанти: до 2 години
 • Пластмаса: до 2 години
 • Гладък камък 2 - 5 години
 • Стъкло & керамика: до 2 години
 • Нано мулти пяна: 6 до 10 месеца
 • Дърво & камък: порест камък 5 - 10 години
 • Хромова и неръждаема стомана: до 2 години
 • Бетонови и каменни подове: 15 години или повече
 • Фасадни прозорци: 2 - 3 години (в зависимост от атмосферните условия)
 • Текстил & кожа: около 15 пранета до 40°C (пране с препарати без тензиди)
 • Aвтомобилни лакови бои: до 2 години (в зависимост от атмосферните условия)
 • Автомобилно стъкло: около 20.000 до 30.000 km (в зависимост от атмосферните условия) или до 2 години

Средна разходна норма на продуктите:

Средната разходна норма варира при различните продукти. Молим Ви да съблюдавате указанията за употреба или данните върху етикетите.

 • Джанти: 10 - 25ml / m²
 • Пластмаса: 10 - 25 ml / m²
 • Гладък камък около 50 ml /m²
 • Нано мулти пяна: 10 - 25ml / m²
 • Фасадни прозорци: 10 - 25ml / m²
 • Стъкло & керамика: 10 - 25ml / m²
 • Aвтомобилно стъкло: около 10ml / m²
 • Дърво & камък: порест камък 100 - 150ml / m²
 • Хромова и неръждаема стомана: 10 - 25ml / m²
 • Aвтомобилни лакови бои: 75ml от всеки компонент за една кола
 • Бетонови и каменни подове: попиващи повърхности: 100 - 200ml / m²
 • Tекстил & кожа: 10 – 100 ml в зависимост от попиваемостта на материала
 • Бетонови и каменни подове: слабо попиващи до непопиващи повърхности 10-20 ml/m²

Почистващи препарати:

 • Aбразивен почистващ препарат: 10 – 25 ml / m² без разредител
 • Несъдържащ тензиди почистващ препарат: 10 – 25 ml / m² без разредител
 
 Last Update:
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions