Продукти на нанотехнологията за производството, търговията и сферата на услугите – нанопродукти за почистване и запечатване на повърхнини – Търговия на едро

 Производство

Много от нашите продукти могат да бъдат непосредствено използвани още в стадия на производство като суровини. Това повишава времето на живот на материалите, като по този начин се повишава и качеството на произведените от Вас продукти. За нуждите на производството ние разфасоваме продуктите в 200 литрови бидони и в 1000 литрови IBC контейнери.

Особено за текстилната промишленост, за производството на пластмаса и за производството на строителни материали, нанопродуктите означават повишаване на качеството и съответно потенциално стойността на производствените материали, а по този начин се печели пазарно преимущество пред конкурентите.

Нека заедно да помислим по какъв начин да повишим пазарната стойност на Вашите продукти.


 Преработващи предприятия / Сфера на услугите

И тук е жизнено необходимо да имаме преимущество пред конкурентите.

Няма значение дали като търговец на дрехи, Вие предлагате допълнително като аксесоар нанопродукти на Вашите клиенти, или като собственик на строителна фирма не само строите поредната сграда, а я завършвате със защитно нанопокритие. По този начин Вие изпреварвате с една крачка останалите. Отървете се от конкуренцията !

За Вас ние също можем да предложим различни форми на разфасовка на нанопродуктите.

Нека заедно да обсъдим по какъв начин можете да бъдете различни от конкурентите си.


 Градове – общини- области

Да се поддържа населеното място чисто по правило струва доста пари от бюджета.

Ето някои разходни пера:

  • Премахване на графитите
  • Почистване на обществените тоалетни
  • Почистване на светофарите и на пътните знаци

С помощта на нашите продукти (почистващи нанопрепарати и защитни нанопокрития) може да се понижат разходите до 90%! Отпада необходимостта от скъпи и агресивни почистващи препарати. Повърхността, върху която е нанесено защитното нанопокритие, се измива лесно с вода и/или влажна кърпа.

Също и при борбата с голямата безработица може да се подпомогне общината. Ако всяка община даде задача само на трима безработни да запечатат с нанопродуктите обществените сгради и да ги почистват, тогава могат в цялата страна да се открият такива работни места. Нуждата от това е много голяма. По този начин се разкрива ново поле за работа, благодарение на тази технология.

Нека заедно да помислим по какъв начин с минимални разходи да поддържаме населеното място чисто и как общините да спестят пари за по-важни задачи, а също и да подпомогнем в борбата с безработицата !

 
 Last Update:
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions