Продукти на нанотехнологията за производството, търговията и сферата на услугите – нанопродукти за почистване и запечатване на повърхнини – Търговия на едро

 Нанотехнология – двукомпонентен препарат за запечатка на лодки

Всеки, който има собствена лодка или кораб, познава ежегодните проблеми, които се създават от мидите, водораслите или други чужди предмети. Корабът, съответно лодката, стават все по-тежки и се нуждаят от повече гориво за двигателя. Докато при малките лодки и яхтите това не е така значително, при големите кораби за околосветски пътешествия, танкерите /кораби цистерни/, които прекосяват океаните – всичко е значително и проблемно. Корабите трябва всяка година да стоят на сухия док и да се почистват от цялата мръсотия, какви огромни разходи причинява това.

Тук успява да помогне нашият двукомпонентен продукт – запечатка за кораби и лодки.

Двукомпонентният продукт за запечатка на лодки Percenta представлява смес от две съставки, разработени на базата на химична нанотехнология, с която се постига един отличен отперлващ ефект на воднисти и мазни течности от подложени на силно замърсяване повърхности. Полепването на миди, водорасли и чужди вещества се намалява. Повърхността става по-устойчива на драскотини. Защитената повърхност се почиства по-лесно. Не са необходими никакви агресивни почистващи препарати /като крайно киселинни, крайно алкални или препарати за изтъркване/. При намаляване на ефекта, повърхността да се почисти с гъба и безобидно почистващо средство – например универсален почистващ прпарат - Percenta. Запечатката изисква редовно почистване на повърхността. Големите замърсявания обаче като, например мидите, се отделят от повърхността при по-бързо движение на плавателния съд от образувалия се воден поток.

Предимства:

 • Спестяване на разходи
 • Безопасен за околната среда
 • Лесно почистване на запечатаната повърхност
 • Значително по – малко полепване на миди и водорасли
 • Подходящ за плавателни съдове в солена и сладка вода
 • Подходящ също и за повърхнини, намиращи се под водата

Области на приложение:

 • Яхти
 • Танкери
 • Речни кораби
 • Яхти за открито море
 • Кораби за околосветски пътешествия

Продуктът се доставя в следните разфасовки:

 • 2x100ml (в комплект) + почистващ препарат (комплектът е дастатъчен за около 20m²)
 • 2x250ml (в комплект) + почистващ препарат (комплектът е дастатъчен за около 50m²)
 • 2x500ml (в комплект) + почистващ препарат (комплектът е дастатъчен за около 100m²)

По-големи разфасовки се доставят по заявка.

 
 Last Update:
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions