Продукти на нанотехнологията за производството, търговията и сферата на услугите – нанопродукти за почистване и запечатване на повърхнини – Търговия на едро

Запечатка
Пластмаси
Дърво и камък
Кораби / лодки
Текстил & кожа
Нано мулти пяна
Фасадни прозорци
Стъкло и керамика
Керамични плотове
Бетонови и каменни подове
Джанти – от алуминий и стоманa
Автомобилни лакови бои
Автомобилни стъкла
Хромова и неръждаема стомана

Против изпотяване
Стъкло
Пластмаса
Защита за очила 3 плюс

Антистатик
Ламинат
Мебелна политура

Почистващи препарати
Прозорци
Пластмаса
Климатици
Дърво и камък
Текстил и кожа
Авто-универсал
Санитарен фаянс
Керамични плотове
Стъкло и керамика
Автомобилни стъкла
Силно почистващ-брутал
Неръждаема стомана
Килими и тапицерии
Джанти – от алумини и стомана
 Нашите координати

Percenta AG е крупна фирма, търгуваща с продукти на нанотехнологията и е в непосредствено сътрудничество с най-добрите учени и изобретатели в Европа.

Percenta AG  
Gildestrasse 5a  
D- 24960 Glücksburg  
Deutschland  
   
Директор: Jörg-Owe Schneppat
Данъчен номер: 15 295 0623 8
Европейски номер за данъка върху оборота: DE 255 084 869
Търговски регистър: HRB 6463 FL
   
Банка: Deutsche Bank Flensburg
Номер на сметка: 419 03 02
BLZ: 21570024
IBAN: DE 54215700240419030200
S.W.I.F.T.: DEUTDEDB215

Внимание:
Цялата информация на нашия сайт беше подредена, вземайки под внимание последните постижения на науката и техниката. Percenta AG си запазва правото да изменя съдържанието на сайта, да премахва една или друга информация, или обратно, доколкото има наличие на нови данни, да ги добавя в сайта.


 Партньори

Тъй като тази страница в момента се доработва, можете да се свържeте с нас само на този адрес:

фирма: Nanotechnology Solutions
име: Charlotte Buhrkall Jensen
улица: Meyner Strasse 24
град: D-24980 Schafflund
   
Телефон: +49 4639 2494670
Нанотехнология
Ефект на лотоса
Нанотехнология
Начин на действие
Какво трябва да знаем

Търговия на едро
Услуги
Производство
Търговски партньори

Информация
Цени
Собствена търговска марка
FAQ – най-често задавани въпроси

Допълнителна информация
Ние за нас
Downloads
За контакти
Начална страница
Нашите координати
Общи условия на доставка

Защита от пожар
Дърво
Текстил
Синтетика
Хартия/картон

Специални продукти
Нано гъба
Аксесоари
против замръзване
Почистващи кърпи
Добавка за моторното масло
Микрофибърни кърпи
 
 Last Update: 13.06.2024
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions