Продукти на нанотехнологията за производството, търговията и сферата на услугите – нанопродукти за почистване и запечатване на повърхнини – Търговия на едро

 Специална почистваща кърпа Celo

Ако вземете за пример живата природа, може да се констатира, че в нея не съществуват тензиди или разтворители. И въпреки това, удивително, но е факт – растенията се чистят самостоятелно, без миещи препарати и механично въздействие. Даже при най-трудно отстраними замърсявания е достатъчна дъждовната вода. Самоочистването на растенията се осъществява благодарение на специалната структура на влакната по тяхната повърхност.

Съвсем по друг начин стоят нещата с почистването в обикновения ежедневен бит. На практика се налага всички повърхности да се измиват с топла вода, миещи препарати и парцал. Обикновено този парцал трябва първо да се напои с миещия разтвор. Отначало мръсотията се отмива, попива в парцала и след това преминава във водата за миене. След това парцалът се изтисква, но не рядко, част от мръсната вода остава в него. И отново някакво количество от мръсотията и миещия препарат попада обратно върху чистата повърхност. И всеки път – все повече и повече. След време повърхността помътнява, посивява, върху нея се образуват отлагания (например между плочките, върху фугите).

На това може да се сложи край веднаж завинаги с помощта на специалната почистваща кърпа Celo!

На почистващата кърпа Celo на Percenta е необходима “застояла вода” (например, налята в кофа). Тя трябва да бъде студена или леко топла (колкото по-студена, толкова по-добре). Тази кърпа не чисти в прекия смисъл на думата! Не говорим и за механическо почистване ! Хвърлете кърпата в кофата. Принципно новата технология на миене на повърхностите вече влиза в действие: кърпата “отпуска” водата в кофата, както при използване на обикновени миещи препарати. Ето тази “мека” вода “чисти”. И колкото по-дълго водата стои върху мръсотията на почистваната повърхност, толкова по-добре се почиства повърхността (защото повече мръсотия успява да се “разтвори”).

Почистващата кърпа Celo на Percenta само “транспортира” водата: отначало чистата от кофата към замърсената повърхност, а след това мръсната обратно в кофата. Сега Вие отново може да видите удивителните свойства на кърпата: мръсотията не остава на нея, а напълно преминава във водата. Цялата мръсотия остава в кофата, а кърпата Celo на Percenta се оказва отново чиста! Ето така нагледно става видна нейната принципна разлика от обикновените парцали и кърпи, защото те “не пущат” мръсотията напълно и се замърсяват при почистване.

Предимства:

  • Напълно «отдават» мръсотията във водата
  • Отлично отстраняват мръсотията
  • Не изискват особено поддържане
  • Не оставят власинки и влакна
  • Неутрални към кожата
  • Многофункционални
  • Приятни на пипане
  • Дълготрайни

С помощта на специалната почистваща кърпа Celo на Percenta Вие можете лесно да измиете всякакви гладки повърхности само със студена вода, без да използвате препарати на битовата химия. Особено лесно се извършва почистването на повърхности с нанесено нанопокритие.

Пример за употреба:

Нанесете на повърхността (например кухненската мивка, умивалника, огледалото, прозоръчните стъкла, ако не ги огрява силно слънце) на тънък слой малко мазнина или масло (например растително масло или крем за ръце).

Напълнете кофата със студена или марна вода (колкото по-студена, толкова по-добре).

Пуснете специалната почистваща кърпа Celo в тази вода. В резултат на това водата ще се “отпусне”. Извадете кърпата от кофата и я сгънете на две. Така ще възникнат четири работни повърхности. Кърпата трябва да бъде максимално напоена с вода, може леко да се изстиска, за да не капе. Акуратно изтрийте замърсената повърхност с едната страна на кърпата, докато водата повече не се отделя от повърхността, т.е. тя трябва да бъде леко “покрита” с вода. Оставете известно време водата да подейства, за да може да се разтвори мръсотията. След това с другата страна на кърпата, без да прилагате усилия, изтрийте водата заедно с мръсотията.

Сега отново поставете почистваща кърпа в кофата и лекичко я изплакнете, за да се оправи. Вие ще забележите, че сега мазнината плува на повърхността. Извадете кърпата и леко я изстискайте (не извивайте, за да не се скъса!). По-добре повторете потапянето и изстискването.

Сега хванете кърпата за тясната страна и я изтърсете (както бихте изтърсили трохите от покривката). Кърпата вече може да се каже, че е суха, нейните влакна леко се разперват.

Сега сгънете кърпата отново на две и пак лекичко изтрийте почистваната повърхност, за да се попие окончателно останалата вода. Незначителните следи от вода, които биха могли да останат, ще изсъхнат без следа, ако повърхността действително е измита добре.

След завършване на почистването кърпата Celo на Percenta трябва да се изплакне с чиста вода, да се изстиска (не я извивайте!) и да се простре да съхне. Моля Ви, не я поставяйте за сушене на радиатор или други горещи предмети.

 
 Last Update:
Copyright © 2011 by Percenta AG - Nanotechnology Solutions